Een implantaat is een soort kunstwortel gemaakt van titanium, die op de plaats van een verloren tand of kies kan worden geplaatst. Het ziet er uit als een schroef met een doorsnede van 3,3 tot 5 mm en zijn minimaal 6 mm en maximaal 16 mm lang.

Indien U een goede gezondheid heeft, de kaak er geschikt voor is en u een goede mondhygiëne heeft, kunnen er implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen eigenlijk bij iedereen geplaatst worden; van 16 tot 100 jaar.
Alvorens er tot implanteren kan worden overgaan zult u eerst zorgvuldig worden onderzocht door uw tandarts en/of implantoloog of een implantaat in uw specifieke geval kan.

Implantaten kunnen naast de vervanging van een verloren tand of kies, ook gebruikt worden om iemand die geheel tandeloos is, een vele malen beter vastzittende prothese te garanderen. Mensen die al langere tijd geheel tandeloos zijn, hebben vaak veel problemen met de houvast en het comfort van de prothese. M.n. de onderprothese geeft dan problemen. Kenmerken zijn: loskomende onderprothese bij praten,lachen en eten, pijn bij eten, regelmatig wondjes onder de prothese, etc.

Deze klachten zullen alleen maar verergeren met het stijgen der jaren. De allermooiste oplossing is dan het aanbrengen van 2 of 4 implantaten in de kaak. Na inheling  kan hierop vervolgens een stevig vastzittende prothese worden vervaardigd.

De ingreep

Het aanbrengen van de implantaten geschiedt in een aparte, steriele behandelkamer en vindt plaats onder locale anesthesie ofwel met een (standaard) plaatselijke verdoving. Ongeveer 10 dagen na plaatsing komt u terug voor nacontrole, hechtingen verwijderen en het maken van een controle röntgenfoto. Na aanbrengen van implantaten heeft het kaakbot  enige tijd nodig om het implantaat te laten ingroeien; in de onderkaak geldt een ingroeitijd van 8 tot 10 weken, in de bovenkaak geldt een rustperiode van 16 weken. In deze periode mag het implantaat niet belast worden door kauwkrachten.

In het algemeen valt de ingreep de patiënt erg mee; met ziet enorm tegen de ingreep op, maar bijna zonder uitzondering blijkt men maar 1 of 2 pijnstillers nodig te hebben gehad. Men kan de ingreep vergelijken met het trekken van een kies.

<< terug