Als u zich wendt tot onze kliniek, al of niet verwezen door uw eigen tandarts, is het in eerste instantie zeer belangrijk dat wij een intakegesprek met u voeren. Hierin komen de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe is uw algemene gezondheid? Hiertoe vult u een vragenformulier in (een zgn. medische anamnese) waarin allerlei aspecten van uw algemene gezondheidstoestand aan de orde komen
  • Wat voor klachten of problemen heeft u met uw gebit?

 

lees verder >>