Als u zich wendt tot onze kliniek, al of niet verwezen door uw eigen tandarts, is het in eerste instantie zeer belangrijk dat wij een intakegesprek met u voeren. Hierin komen de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe is uw algemene gezondheid? Hiertoe vult u een vragenformulier in (een zgn. medische anamnese) waarin allerlei aspecten van uw algemene gezondheidstoestand aan de orde komen
  • Wat voor klachten of problemen heeft u met uw gebit?
  • Hoe zijn uw vroegere ervaringen met tandartsen?
  • Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw gebit; zowel qua functionaliteit als qua esthetiek?

Vervolgens zullen wij een uitgebreid mondonderzoek doen, waarbij o.a. gekeken wordt naar de algemene toestand van uw gebit, de kwaliteit van de aanwezige tandheelkundige restauraties, de gezondheid van uw tandvlees, de aanwezigheid van (te) sterke gebitsslijtage en evt. kaakgewrichtsklachten.
Daarna zullen er de benodigde röntgenfoto’s worden genomen en eventueel gebitsafdrukken worden gemaakt.

Indien uw mondsituatie of uw specifieke wensen daarom vraagt, zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om dit uitgebreid te bespreken en de verschillende behandelmogelijkheden door te nemen, rekening houdend met uw wensen.
Wij vinden het zeer belangrijk dat u zich zeer bewust bent van de toestand van uw gebit en begrijpt waarom een bepaalde behandeling noodzakelijk is.

Ook het kostenaspect zal hierbij aan de orde komen, uiteraard rekening houdend met uw “budget”.

 

<< terug